فکر می کنید در اینترنت دنیا ما چقدر بزرگ هستیم؟ بالای 5 درصد؟ زیر یک درصد؟ صفر درصد؟
با هم نگاهی می کنیم به وسعتی که ایران در دنیای اینترنت دارد. منبع این اطلاعات سایت معتبر تخصصی اینترنت است که گزارش هفتگی و ماهیانه در مورد اینترنت ارایه می دهد.
بر اساس گزارشهای سایت وب هاستینگ اینفو که نتایج آن در حال حاضر دقیقترین نتایج ارزیابی وسعت نت محسوب میشود. وسعت اینترنت در کل دنیا به این ترتیب است.

در واقع بر این اساس در بین بزرگترین شرکتهای سرویس دهنده میزبانی وب، سهم آمریکا به طرز وحشتناکی از بقیه دنیا بالاتر است. بر اساس آمار از ده شرکت بزرگ میزبانی وب در دنیا 9 شرکت آمریکایی هستند و اختلاف هم بسیار بالاست.
برای مقایسه به اینجا بروید.

حال نتایج کشورها را با هم مقایسه می کنیم:

آمریکا: فقط شرکت آمریکایی WILD WEST DOMAINS معادل تقریبا” کل دنیا دامنه و هاست دارد! خودتان نگاهی به آمار بیاندازید. فقط یک شرکت 30 میلیون وب سایت را میزبانی میکند!!!
برای دیدن آمار به اینجا بروید.

آلمان: بعد از امریکا آلمانها در نت حضور محسوس تری دارند. اما اختلاف باز هم بسیار فاحش است. خودتان آمارها را ببینید. با این حال تنها شرکت غیر آمریکایی در ده میزبان بزرگ دنیا یک شرکت آلمانی است که آن هم در واقع میزبان به آن مفهوم نیست.
برای دیدن آمار به اینجا بروید.

چین: آمار کشور چین اگرچه مطلق کم نیست اما به صورت نسبی در قیاس با جمعیت آن هیچ است. به لحاظ مطلق هم در برابر آمار آمریکا هیچ است.

برای دیدن آمار به اینجا بروید.

انگلستان: نزدیکترین شریک سیاسی آمریکا در این زمینه اصلا” حرفی حتی برای دنباله روی هم ندارد!

برای دیدن آمار به اینجا بروید.

کانادا:

این هم کانادا که بسیاری از سایتهای ایرانی در آنجا میزبانی میشوند. کانادا هم اصلا” عددی محسوب نمیشود.
برای دیدن آمار به اینجا بروید.

و اما ایران:

نگاهی به آمارهای ایران بیاندازید. حال به تعداد دامنه ها نگاه کنید.

حالا همین مقادیر برای امریکا

در حالیکه در ایران در یک هفته فقط 20 دامنه جدید به صورت برآیندی افزایش یافته در همین مدل در امریکا یکصد و چهل هزار دامنه افزوده شده است.
باور کنید در اینترنت هیچ هم نیستیم!